Åbent brev til regeringen fra Alliancen for en CO2-afgift

Kære regering,

Kort før jul indgik et bredt politisk flertal aftale om, at CO2-udledningen i Danmark skal være reduceret med 70 procent i 2030. Dermed har Danmark en af de mest ambitiøse, nationale målsætninger i verden, når det gælder reduktion af CO2-udledning.

Uanset om man er enig i målet eller ej, er en generel pris på CO2-udledning det billigste og mest effektive redskab til CO2-reduktion.

Hvis den grønne omstilling ikke skal koste danskerne unødigt meget, så har vi ikke råd til at lægge det mest omkostningseffektive klimaværktøj til side. Slet ikke når vi befinder os i en økonomisk krise, som vi gør nu, efter udbrud af Coronavirus.

Alliancen for en CO2-afgift

er et nyt samarbejde mellem Kraka, Cepos, Danmarks Naturfredningsforening, SMVdanmark og Concito.

Alliancen arbejder for, at få regeringen til at indføre en CO2-afgift.

Det vil blive en dyr fornøjelse, hvis vi fravælger det, som af både de økonomiske vismænd og regeringens egne rådgivere i Klimarådet har udpeget som det billigste og mest omkostningseffektive instrument til at nå f.eks. de 70 procent.

CO2-afgiften gør det dyrere at udlede CO2 og sender dermed et klart og let forståeligt prissignal til forbrugerne og virksomhederne.

Resultatet er, at forbrugerne går efter mindre CO2-belastende varer, og virksomhederne får en enkel tilskyndelse til at indføre ny teknologi og finde på nye arbejdsgange, der mindsker deres udledning.

Uden en generel CO2-afgift vil de største, stærkeste og mest indflydelsesrige virksomheder og brancher formå at skubbe aben videre med undskyldninger om, at netop de skal slippe for afgiften. Regningen vil ende hos forbrugerne og de mindre virksomheder, og samlet gøre den grønne omstilling dyrere.

Derfor opfordrer vi regeringen til at indføre en CO2-afgift.

Mange hilsner,

Alliancen for en CO2-afgift

Kraka - Cepos - Concito - SMVdanmark - Danmarks Naturfredningsforening

Cepos

"Med 70 pct.-målet har vi kastet os ud i en meget dyr dansk enegang, som risikerer kun at få en yderst begrænset global klimaeffekt. Men hvis politikerne insisterer på 70 pct., er en generel CO2-afgift det absolut billigste middel. Kan man ikke lide konsekvenserne af en afgift, er det 70 pct.-målet, der er problemet – ikke afgiften. Det vil dog være som at hælde brun sovs på æblegrøden, hvis vi indfører CO2-afgift, uden at vi samtidig fjerner den omfattende regulering, støtteordningerne og kæmpe afgiftsforskelle, der er i dag. Vi støtter denne alliance, men en generel CO2-afgift kræver også en grundig revision af den måde, vi tænker klimapolitik i dag." - Otto Brøns-Petersen, Analysechef i Cepos

Concito

"Vi har 10 år til at komme i mål med en 70% reduktion af vores CO2 udledninger, og få år efter skabe et Danmark med netto-nul CO2 udledninger. Vi skal med andre ord gennemføre en strukturel omstilling af hele det danske samfund. Her er en generel CO2-afgift et helt afgørende instrument i værktøjskassen, som vi ikke har samfundsøkonomisk råd tid at ignorere. En CO2-afgift står ikke alene, men det er et helt centralt økonomisk virkemiddel, som vi nu ser en samlet økonomisk fagkundskab bakke op om, og som regeringen bør lytte til, til gavn for ikke bare klima og samfundsøkonomi, men også får sundhed, innovation, vækst og beskæftigelse." - Jarl Krausing, International chef i Concito

SMVdanmark

“Vi går generelt ikke ind for flere afgifter for dansk erhvervsliv, men vi mener, at en generel CO2-afgift er vejen til at nå 70 pct målsætningen. Det er den mest omkostningseffektive og billigste måde at sikre den rette omstilling af det danske samfund. Og så er det grundlæggende fair, at forureneren selv betaler for den skadesvirkning, han har på samfundet” - Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark

Kraka

”Co2 afgiften er klart den billigste måde for samfund og virksomheder at reducere udledning af Co2. Det kan gøres med særligt hensyn til de mest forbrugende, og fjernelsen af øvrige afgifter, samtidig med indførelsen af Co2-afgiften, giver en beskeden nettobelastning. Fordelingsmæssig på rig som fattig er afgiften ligeså retfærdig. Så for at sige det kort: Economics works!” - Jens Hauch, cheføkonom og vicedirektør i Kraka

Danmarks Naturfredningsforening

”Vi står overfor en kolossal grøn omstilling af hele vores samfund. Og det er vigtigt, at vi forsøger at gennemføre omstillingen så billigt og omkostningseffektivt som muligt. Med den her nye alliance af tænketanke, erhvervsorganisationer og grønne organisationer håber vi at kunne overbevise regeringen om, at det vil være et klimapolitisk selvmål, at lægge det mest effektive klimaværktøj i graven”. - Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening